על מנת להוסיף אמצעי תשלום, תחילה, ניגש לעמודת "ניהול" בתפריט הראשי של המערכת בצד ימין.     נלחץ על תת העמודה "ניהול עסק" ולאחר מכן על "העסק שלי" ולבסוף, "החשבון שלי". ממש כאן:     כשנגיע למסך החשבון שלי, נוכל