Skip to Content Contact Us

איך מייצרים התראת מלאי נמוך?

על מנת לייצר התראה על מלאי נמוך, תחילה, ניגש לעמודת "קטלוג ומלאי" בתפריט הראשי של המערכת בצד ימין.     נלחץ על תת העמודה "מוצרים" ולאחר מכן על "רשימת מוצרים". ממש כאן:     לאחר מכן, כשאנחנו במסך רשימת המוצרים,

איך מעדכנים מחיר מוצר?

על מנת לעדכן מחיר של מוצר, תחילה, ניגש לעמודת "קטלוג ומלאי" בתפריט הראשי של המערכת בצד ימין.     נלחץ על תת העמודה "מוצרים" ולאחר מכן על "רשימת מוצרים". ממש כאן:       לאחר מכן, כשאנחנו במסך רשימת המוצרים,

איך מעדכנים מלאי?

על מנת לעדכן מלאי של מוצר, תחילה, ניגש לעמודת "קטלוג ומלאי" בתפריט הראשי של המערכת בצד ימין.     נלחץ על תת העמודה "מוצרים" ולאחר מכן על "רשימת מוצרים". ממש כאן:     לאחר מכן, כשאנחנו במסך רשימת המוצרים, בעזרת

איך מפיקים דוח מלאי?

על מנת להפיק דו"ח מלאי חדש, תחילה, ניגש לעמודת "דוחות" בתפריט הראשי של המערכת בצד ימין.     נלחץ על תת העמודה "קטלוג ומלאי" ולאחר מכן על "דוח מלאי". ממש כאן:     לאחר מכן, כשאנחנו במסך דו"ח המלאי, בעזרת

Back top top